Năm 2020, Basiap ưu đãi tất cả các dịch vụ tư vấn, xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý:
  • WMS: Quản lý kho dịch vụ.
  • TMS: Quản lý vận tải
  • IEM: Quản lý xuất nhập khẩu
  • CRM: Quản lý khách hàng

(*) Giải pháp của basiap theo tiêu chí TỐI GIẢN, triển khai NHANH, sử dụng ĐƠN GIẢN, giá thành CỰC THẤP.

Giới thiệu basiap

Giới thiệu basiap...