Năm 2020, Basiap ưu đãi tất cả các dịch vụ tư vấn, xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý:
  • WMS: Quản lý kho dịch vụ.
  • TMS: Quản lý vận tải
  • IEM: Quản lý xuất nhập khẩu
  • CRM: Quản lý khách hàng

(*) Giải pháp của basiap theo tiêu chí TỐI GIẢN, triển khai NHANH, sử dụng ĐƠN GIẢN, giá thành CỰC THẤP.

Thiết kế web: Website công ty vận tải

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website dịch vụ kho hàng

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website bất động sản

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website bất động sản, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả. 
 

Thiết kế web: Website công ty xuất nhập khẩu

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả. 
 

Thiết kế web miễn phí: Website chùa chiền, từ thiện

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: website bán hàng với đầy đủ tính năng bán hàng online

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website bán hàng với đầy đủ tính năng bán hàng online, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả. 
 

Thiết kế web: Website khu du lịch, nghỉ dưỡng

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website bất động sản, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả. 
 

Thiết kế web: Website cửa hàng đồ gỗ

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website showroom ôtô

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website nội thất

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website cửa hàng hoa tươi

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website cửa hàng điện thoại

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website đồ chơi xe hơi

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website vật liệu xây dựng

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website cửa hàng đồ chơi

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website cửa hàng mỹ phẩm

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website cá cảnh

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website cửa hàng điện nước

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website thời trang

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website đồ lót

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.