Phần mềm quản lý vận tải TOSBASIC

Phần mềm vận tải TOSBASIC là phần mềm quản lý nghiệp vụ vận tải cho các công ty vận tải vừa và nhỏ với số đầu xe nhỏ hơn 50. Phần mềm được phát triển từ việc đơn giản hóa quy trình của các phần mềm quản lý vận tải tiêu chuẩn. Đồng thời phần mềm cũng được chỉnh sửa để phù hợp với nghiệp vụ thực tế của các công ty vận tải vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Ưu điểm của phần mềm là đơn giản: đơn giản hóa quy trình, đơn giản hóa thao tác, đơn giản hóa trong triển khai, sử dụng. Các công ty vận tải vừa và nhỏ chỉ có thể đầu  tư một nguồn lực vừa phải cho việc quản lý, vì vậy không thể áp dụng một phần mềm quản lý lớn với một quy trình tiêu chuẩn, một khối lượng công việc, thao tác khổng lồ. Việc sử dụng Note, các phần mềm văn phòng để quản lý thì lại có quá nhiều hạn chế. TOSBASIC với các chức năng được giản hóa tối đa giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể xử lý và lưu trữ thông tin vận tải và khai thác thông tin một cách nhanh chóng dễ dàng.

Giảm tối đa chi phí quản lý: Phần mềm được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ với mức giá triển khai chỉ băng 1/3 các hệ thống quản lý vận tải khác. Đồng thời việc giản hóa quy trình giúp doanh nghiệp giảm được các nguồn lực vụ vụ việc quản lý thông tin và nghiệp vụ.

Quy trình phần mềm vận tải TOSBASIC:

 • Lập kế hoạch vận tải
 • Sắp xếp kế hoạch xe
 • Cập nhật chi phí cố định và điều động xe
 • Cập nhật thông tin sau vận chuyển
 • Cập nhật thông tin, chi phí làm hàng (OPS)
 • Tính cước & thống kê chi phí
 • Thống kê báo cáo.

Phần mềm TOSBASIC với quy trình và thao các sử dụng cực kỳ đơn giản, chi phí hợp lý. Mặc dù vậy TOSBASIC vẫn có đầy đủ các chức năng và ưu điểm của các phần mềm chuyên dụng:

 • Quản lý nghiệp vụ vận tải
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin phương tiện, có cảnh báo hết hạn các loại giấy phép phương tiện
 • Quản lý user, phân quyền chi tiết.
 • Lưu vết lịch sử các thao tác với hệ thống.
 • Hệ thống báo cáo đa dạng, báo cáo tùy chỉnh kết hợp nhiều tiêu chí
 • Xuất dữ liệu, báo cáo trực tiếp ra excel để tùy ý sửa chữa trước khi in.

Danh sách báo cáo thống kê vận tải:

 1. DasdBoard: Màn hình tổng quan, cho phép tổng hợp thông tin vận tải theo ngày, biểu đồ vận tải tháng, cảnh báo hết hạn giấy phép phương tiện…
 2. Báo cáo tổng hợp chi phí lợi nhuận vận tải hàng ngày
 3. Báo cáo chi tiết chi phí vận tải hàng ngày
 4. Báo cáo sản lượng vận tải của 1 khách hàng
 5. Báo cáo sản lượng vận tải của 1 phương tiện vận tải
 6. Báo cáo sản lượng vận tải theo khách hàng (toàn bộ khách hàng trong 1 khoảng thời gian)
 7. Báo cáo sản lượng vận tải theo phương tiện (toàn bộ phương tiện trong 1 khoảng thời gian)
 8. Báo cáo sửa chữa phương tiện
 9. Báo cáo thống kê phương tiện hết hạn giấy phép
 10. Báo cáo tùy chỉnh: cho phép tìm kiếm kết hợp nhiều tiêu chi khác nhau để ra được các kết quả phù hợp.

Ngoài ra mỗi màn hình quản lý đều cho phép tìm kiếm và trích xuất thông tin để phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Vui lòng liên hệ  để sử dụng phần mềm vận tải TOSBASIC theo thông tin dưới đây:

BASIAP (Mr Tuấn: 01264758686 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Viết bởi Super User
Lượt xem: 23

Phần mềm quản lý kho dịch vụ WMSBASIC

Phần mềm quản lý kho dịch vụ WMSBASIC được thiết kế tối ưu cho các kho dịch vụ với những đặc tính riêng biệt với các hệ thống quản lý kho thông thường. Các kho dịch vụ luôn phải chạy theo quy trình và các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau. Nếu hệ thống của bạn không tối ưu, dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh thì Kho sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý. Các hệ thống WMS với nhiều tính năng, quy trình phức tạp, cũng sẽ tiêu tốn một nguồn lực lớn của doanh nghiêp mà hiệu quả cũng không tương xứng. WMSBASIC chính là giải pháp phù hợp, Nhỏ gọn - Đầy đủ tính năng - Đơn giản dễ sử dụng - Tối ưu quy trình, thao tác - Nâng cao hiệu quả.

Ưu điểm của phần mềm là đơn giản: đơn giản hóa quy trình, đơn giản hóa thao tác, đơn giản hóa trong triển khai, sử dụng. Các công ty vận tải vừa và nhỏ chỉ có thể đầu  tư một nguồn lực vừa phải cho việc quản lý, vì vậy không thể áp dụng một phần mềm quản lý lớn với một quy trình tiêu chuẩn, một khối lượng công việc, thao tác khổng lồ. Việc sử dụng Note, các phần mềm văn phòng để quản lý thì lại có quá nhiều hạn chế. WMSBASIC với các chức năng được giản hóa tối đa giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể xử lý và lưu trữ thông tin  và khai thác thông tin một cách nhanh chóng dễ dàng.

Giảm tối đa chi phí quản lý: Phần mềm được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ với mức giá triển khai chỉ băng 1/3 các hệ thống quản lý vận tải khác. Đồng thời việc giản hóa quy trình giúp doanh nghiệp giảm được các nguồn lực vụ vụ việc quản lý thông tin và nghiệp vụ.

Quy trình phần mềm vận tải WMSBASIC:

Phần mềm WMSBASIC với quy trình và thao các sử dụng cực kỳ đơn giản, chi phí hợp lý. Mặc dù vậy WMSBASIC vẫn có đầy đủ các chức năng và ưu điểm của các phần mềm chuyên dụng:

Danh sách báo cáo thống kê xuất - Nhập - Tồn:

Ngoài ra mỗi màn hình quản lý đều cho phép tìm kiếm và trích xuất thông tin để phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Vui lòng liên hệ  để sử dụng phần mềm  WMSBASIC theo thông tin dưới đây:

BASIAP (Mr Tuấn: 01264758686 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Viết bởi Super User
Lượt xem: 15

Phần mềm quản lý phương tiện FMSBASIC

Phần mềm quản lý kho dịch vụ WMSBASIC được thiết kế tối ưu cho các kho dịch vụ với những đặc tính riêng biệt với các hệ thống quản lý kho thông thường. Các kho dịch vụ luôn phải chạy theo quy trình và các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau. Nếu hệ thống của bạn không tối ưu, dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh thì Kho sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý. Các hệ thống WMS với nhiều tính năng, quy trình phức tạp, cũng sẽ tiêu tốn một nguồn lực lớn của doanh nghiêp mà hiệu quả cũng không tương xứng. WMSBASIC chính là giải pháp phù hợp, Nhỏ gọn - Đầy đủ tính năng - Đơn giản dễ sử dụng - Tối ưu quy trình, thao tác - Nâng cao hiệu quả.

Ưu điểm của phần mềm là đơn giản: đơn giản hóa quy trình, đơn giản hóa thao tác, đơn giản hóa trong triển khai, sử dụng. Các công ty vận tải vừa và nhỏ chỉ có thể đầu  tư một nguồn lực vừa phải cho việc quản lý, vì vậy không thể áp dụng một phần mềm quản lý lớn với một quy trình tiêu chuẩn, một khối lượng công việc, thao tác khổng lồ. Việc sử dụng Note, các phần mềm văn phòng để quản lý thì lại có quá nhiều hạn chế. WMSBASIC với các chức năng được giản hóa tối đa giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể xử lý và lưu trữ thông tin  và khai thác thông tin một cách nhanh chóng dễ dàng.

Giảm tối đa chi phí quản lý: Phần mềm được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ với mức giá triển khai chỉ băng 1/3 các hệ thống quản lý vận tải khác. Đồng thời việc giản hóa quy trình giúp doanh nghiệp giảm được các nguồn lực vụ vụ việc quản lý thông tin và nghiệp vụ.

Quy trình phần mềm vận tải WMSBASIC:

Phần mềm WMSBASIC với quy trình và thao các sử dụng cực kỳ đơn giản, chi phí hợp lý. Mặc dù vậy WMSBASIC vẫn có đầy đủ các chức năng và ưu điểm của các phần mềm chuyên dụng:

Danh sách báo cáo thống kê xuất - Nhập - Tồn:

Ngoài ra mỗi màn hình quản lý đều cho phép tìm kiếm và trích xuất thông tin để phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Vui lòng liên hệ  để sử dụng phần mềm  WMSBASIC theo thông tin dưới đây:

BASIAP (Mr Tuấn: 01264758686 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Viết bởi Super User
Lượt xem: 15

Phần mềm quản lý đơn hàng OMSBASIC

Phần mềm quản lý kho dịch vụ WMSBASIC được thiết kế tối ưu cho các kho dịch vụ với những đặc tính riêng biệt với các hệ thống quản lý kho thông thường. Các kho dịch vụ luôn phải chạy theo quy trình và các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau. Nếu hệ thống của bạn không tối ưu, dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh thì Kho sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý. Các hệ thống WMS với nhiều tính năng, quy trình phức tạp, cũng sẽ tiêu tốn một nguồn lực lớn của doanh nghiêp mà hiệu quả cũng không tương xứng. WMSBASIC chính là giải pháp phù hợp, Nhỏ gọn - Đầy đủ tính năng - Đơn giản dễ sử dụng - Tối ưu quy trình, thao tác - Nâng cao hiệu quả.

Ưu điểm của phần mềm là đơn giản: đơn giản hóa quy trình, đơn giản hóa thao tác, đơn giản hóa trong triển khai, sử dụng. Các công ty vận tải vừa và nhỏ chỉ có thể đầu  tư một nguồn lực vừa phải cho việc quản lý, vì vậy không thể áp dụng một phần mềm quản lý lớn với một quy trình tiêu chuẩn, một khối lượng công việc, thao tác khổng lồ. Việc sử dụng Note, các phần mềm văn phòng để quản lý thì lại có quá nhiều hạn chế. WMSBASIC với các chức năng được giản hóa tối đa giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể xử lý và lưu trữ thông tin  và khai thác thông tin một cách nhanh chóng dễ dàng.

Giảm tối đa chi phí quản lý: Phần mềm được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ với mức giá triển khai chỉ băng 1/3 các hệ thống quản lý vận tải khác. Đồng thời việc giản hóa quy trình giúp doanh nghiệp giảm được các nguồn lực vụ vụ việc quản lý thông tin và nghiệp vụ.

Quy trình phần mềm vận tải WMSBASIC:

Phần mềm WMSBASIC với quy trình và thao các sử dụng cực kỳ đơn giản, chi phí hợp lý. Mặc dù vậy WMSBASIC vẫn có đầy đủ các chức năng và ưu điểm của các phần mềm chuyên dụng:

Danh sách báo cáo thống kê xuất - Nhập - Tồn:

Ngoài ra mỗi màn hình quản lý đều cho phép tìm kiếm và trích xuất thông tin để phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Vui lòng liên hệ  để sử dụng phần mềm  WMSBASIC theo thông tin dưới đây:

BASIAP (Mr Tuấn: 01264758686 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Viết bởi Super User
Lượt xem: 17

Phần mềm quản lý phương tiện vào ra IOTMS

Phần mềm quản lý kho dịch vụ WMSBASIC được thiết kế tối ưu cho các kho dịch vụ với những đặc tính riêng biệt với các hệ thống quản lý kho thông thường. Các kho dịch vụ luôn phải chạy theo quy trình và các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau. Nếu hệ thống của bạn không tối ưu, dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh thì Kho sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý. Các hệ thống WMS với nhiều tính năng, quy trình phức tạp, cũng sẽ tiêu tốn một nguồn lực lớn của doanh nghiêp mà hiệu quả cũng không tương xứng. WMSBASIC chính là giải pháp phù hợp, Nhỏ gọn - Đầy đủ tính năng - Đơn giản dễ sử dụng - Tối ưu quy trình, thao tác - Nâng cao hiệu quả.

Ưu điểm của phần mềm là đơn giản: đơn giản hóa quy trình, đơn giản hóa thao tác, đơn giản hóa trong triển khai, sử dụng. Các công ty vận tải vừa và nhỏ chỉ có thể đầu  tư một nguồn lực vừa phải cho việc quản lý, vì vậy không thể áp dụng một phần mềm quản lý lớn với một quy trình tiêu chuẩn, một khối lượng công việc, thao tác khổng lồ. Việc sử dụng Note, các phần mềm văn phòng để quản lý thì lại có quá nhiều hạn chế. WMSBASIC với các chức năng được giản hóa tối đa giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể xử lý và lưu trữ thông tin  và khai thác thông tin một cách nhanh chóng dễ dàng.

Giảm tối đa chi phí quản lý: Phần mềm được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ với mức giá triển khai chỉ băng 1/3 các hệ thống quản lý vận tải khác. Đồng thời việc giản hóa quy trình giúp doanh nghiệp giảm được các nguồn lực vụ vụ việc quản lý thông tin và nghiệp vụ.

Quy trình phần mềm vận tải WMSBASIC:

Phần mềm WMSBASIC với quy trình và thao các sử dụng cực kỳ đơn giản, chi phí hợp lý. Mặc dù vậy WMSBASIC vẫn có đầy đủ các chức năng và ưu điểm của các phần mềm chuyên dụng:

Danh sách báo cáo thống kê xuất - Nhập - Tồn:

Ngoài ra mỗi màn hình quản lý đều cho phép tìm kiếm và trích xuất thông tin để phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Vui lòng liên hệ  để sử dụng phần mềm  WMSBASIC theo thông tin dưới đây:

BASIAP (Mr Tuấn: 01264758686 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Viết bởi Super User
Lượt xem: 15