Liên hệ

Bộ phận kinh doanh Basiap
Bộ phận:
Kinh doanh
Địa chỉ:
Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Hải Phòng
180000
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile:
01264758686

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

"Đơn giản - Tối ưu" là giá trị cốt lõi của Basiap. Chúng tôi mong muốn tạo ra những hệ thống tối ưu để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng và tạo ra các giá trị thực sự cho doanh nghiệp với nguồn lực nhỏ nhất."

Vui lòng liên hệ  để sử dụng phần mềm  WMSBASIC theo thông tin dưới đây:

BASIAP (Mr Tuấn: 01264758686 Email: