BASIGATE - Phần mềm quản lý phương tiện vào ra

1200

BASIGATE - Phần mềm quản lý phương tiện vào ra cổng. Phần mềm nhỏ gọn - Đầy đủ tính năng - Đơn giản dễ sử dụng - Tối ưu quy trình, thao tác - Nâng cao hiệu quả.

BASIGATE - Phần mềm áp dụng cho các doanh nghiệp vận tải, logistics, sử dụng các thẻ từ để định danh cho phương tiện (đầu kéo, rơ mooc, xe tải) và lái xe. Các thẻ từ cũng là công cụ để checkin/ checkout và lưu trữ lịch sử vào ra của phương tiện. Hệ thống bao gồm 2 phân hệ:

- Phân hệ Gate: Chỉ 1 màn hình duy nhất kết hợp với đầu đọc thẻ để checkin/ checkout phương tiện

- Phân hệ quản lý: Cho phép quản lý thông tin phương tiện, lái xe, và lịch sử vào ra.

 

Vui lòng liên hệ  để sử dụng phần mềm  BASIGATE theo thông tin dưới đây:

BASIAP (Mr Tuấn: 01264758686 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)