Quy trình triển khai website

Quy trình xây dựng triển khai website tại basiap.com

Gửi yêu cầu:
Khách hàng gửi yêu cầu tới basiap.com. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, tư vấn và thống nhất các yêu cầu về màu sắc, chức năng của website, cũng như ý tưởng của khách hàng. Chúng tôi tiếp nhận thông tin và bắt đầu phân tích thực hiện các ý tưởng từ yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi đã tiếp nhận được. Sau khi nắm bắt được tất cả những yêu cầu của khách hàng, quy trình sẽ chuyển sang bước tiếp theo.


Báo giá và ký hợp đồng:
Sau khi thống nhất các yêu cầu về website giữa basiap.com và khách hàng, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng một bản hợp đồng kèo theo giá. Sau khi quý khách đồng ý sẽ được ký và chúng tôi cần 50% giá trị hợp đồng trước chuyển đến basiap.com để chúng tôi bắt đầu triển khai ý tưởng của bạn.


Xây dựng hệ thống:
Trong giai đoạn này basiap.com triển khai về phần kỹ thuật và cố gắng hoàn thiện website sớm nhất trong khoảng thời gian đã cam kết với khách hàng. Hệ thống sẽ được đưa lên internet đúng với như bản giao diện khách hàng đã duyệt. Chúng tôi tiến hành kiểm tra lại một lần nữa nhằm đảm bảo hệ thống được chạy ổn định


Nghiệm thu và bàn giao web:
Sau khi tất cả công đoạn của website đa hoàn thành, quá trình hoạt động ổn định và không xảy ra bất kỳ vẫn đề gì chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao hệ thống lại cho bạn.
Phương pháp bàn giao của chúng tôi như sau: Chúng tôi sẽ bàn giao lại cho bạn các thông tin bao gồm:
+ Bộ code của website.
+ Thông tin quản trị website.
+ basiap.com sẽ cử người hướng dẫn và đào tạo cho bạn quản trị và quản lý website một cách tốt nhất.

Vui lòng liên hệ Hotline: 01264758686 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.