Quy trình triển khai website

Quy trình xây dựng triển khai website tại basiap.com

Gửi yêu cầu:
Khách hàng gửi yêu cầu tới basiap.com. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, tư vấn và thống nhất các yêu cầu về màu sắc, chức năng của website, cũng như ý tưởng của khách hàng. Chúng tôi tiếp nhận thông tin và bắt đầu phân tích thực hiện...

Viết bởi Basiap
Lượt xem: 834