Mỗi doanh nghiệp vận tải có cách khác nhau để quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhiên liệu. Tuy nhiên việc quản lý đó thường được xử lý thủ công và chỉ có tính tương đối. Doanh nghiệp cũng không có công cụ tính toán và ghi nhận dữ liệu chính xác để đối chiếu về sau. Nếu giám sát tốt việc sử dụng nhiên liệu doanh nghiệp vận tải sẽ tối ưu được chi phí vận tải đồng thời có những chính sách phù hợp cho lái xe. Basiap sẽ gợi ý phương án quản lý và kiểm soát sử dụng nhiên liệu trên phần mềm vận tải TOSBASIC.
 
Basiap - chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.
 
Các doanh nghiệp vận tải thường mua vé tháng trạm thu phí đường bộ cho các tuyến thường xuyên chạy. Nếu tận dụng được lợi ích của vé tháng sẽ bớt được thêm một phần chi phí vận tải. Tuy nhiên làm sao để quản lý được hiệu quả việc sử dụng vé tháng cho các phương tiện. Basiap sẽ gợi ý phương án quản lý vé tháng trên phần mềm vận tải TOSBASIC.