Các doanh nghiệp vận tải, khi nhắc đến việc phân chia loại hình thường chỉ nghĩ đến các loại đơn giản Import, Export, FCL, LCL. Tuy nhiên trong vận tải hàng hóa có nhiều loại hình khác nhau, khi kết hợp với nhau sẽ ra được loại hình dich vụ chuẩn (ServiceType). Basiap sẽ giới thiệu với các bạn nguyên tắc để xây dựng bảng ServiceType chuẩn nhất cho doanh nghiệp của mình.
 
Mỗi doanh nghiệp vận tải có cách khác nhau để quản lý và kiểm soát doanh thu, chi phí vận tải. Tuy nhiên việc quản lý đó thường được xử lý thủ công và chỉ có tính tương đối. Việc ghi nhận như vậy sẽ phát sinh nhiều công sức để nhập liệu và cũng gây ra những rủi ro sai sot dữ liệu rất lớn, khó kiểm soát. Nếu việc ghi nhận doanh thu chi phí có thể được thiết lập tự động theo một bảng giá cấu hình sẵn, doanh nghiệp vận tải sẽ tối ưu được chi phí, giảm sai sót, tăng lợi nhuận. Basiap sẽ gợi ý phương án thiết lập tự động hóa doanh thu & chi phí vận tải trên phần mềm vận tải TOSBASIC.
 
simple | effective | save cost
TOSBASIC giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động vận tải hàng ngày đồng thời giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tất cả các thông tin doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ hoạt động vận tải chỉ với nguồn lực tối thiểu.
 
Mỗi doanh nghiệp vận tải có cách khác nhau để quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhiên liệu. Tuy nhiên việc quản lý đó thường được xử lý thủ công và chỉ có tính tương đối. Doanh nghiệp cũng không có công cụ tính toán và ghi nhận dữ liệu chính xác để đối chiếu về sau. Nếu giám sát tốt việc sử dụng nhiên liệu doanh nghiệp vận tải sẽ tối ưu được chi phí vận tải đồng thời có những chính sách phù hợp cho lái xe. Basiap sẽ gợi ý phương án quản lý và kiểm soát sử dụng nhiên liệu trên phần mềm vận tải TOSBASIC.
 
Các doanh nghiệp vận tải thường mua vé tháng trạm thu phí đường bộ cho các tuyến thường xuyên chạy. Nếu tận dụng được lợi ích của vé tháng sẽ bớt được thêm một phần chi phí vận tải. Tuy nhiên làm sao để quản lý được hiệu quả việc sử dụng vé tháng cho các phương tiện. Basiap sẽ gợi ý phương án quản lý vé tháng trên phần mềm vận tải TOSBASIC.