Năm 2020, Basiap ưu đãi tất cả các dịch vụ tư vấn, xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý:
  • WMS: Quản lý kho dịch vụ.
  • TMS: Quản lý vận tải
  • IEM: Quản lý xuất nhập khẩu
  • CRM: Quản lý khách hàng

(*) Giải pháp của basiap theo tiêu chí TỐI GIẢN, triển khai NHANH, sử dụng ĐƠN GIẢN, giá thành CỰC THẤP.

Basiap - chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.
 
Basiap - chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.
 
Basiap - chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.
 

Thiết kế web: Website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website công ty vận tải

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website dịch vụ kho hàng

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: Website bất động sản

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website bất động sản, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả. 
 

Thiết kế web: Website công ty xuất nhập khẩu

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả. 
 

Thiết kế web miễn phí: Website chùa chiền, từ thiện

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp đơn giản và chuyên nghiệp, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.
 

Thiết kế web: website bán hàng với đầy đủ tính năng bán hàng online

BASIAP cung cấp dịch vụ thiết kế website bán hàng với đầy đủ tính năng bán hàng online, thiết kế web chuẩn SEO Google, triển khai nhanh, uy tín, hiệu quả.