Jon là một nông dân đến từ Đông Bắc Thái Lan. Ông thành lập Trung tâm Tự lực Pun Pun, một trang trại hữu cơ bên ngoài Chiang Mai, cùng với vợ là Peggy Reents vào năm 2003.
 
Josh Kaufman chia sẻ làm sao việc có con gái đầu lòng đã truyền cảm hứng cho anh có thể tiếp cận việc học hỏi theo một cách hoàn toàn mới mẻ.
 

Mega Menu (JAT3 Framework Video #4)

 
Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) là gì? Video của AIMS UK với các hình ảnh trực quan sẽ giúp bạn có hình dung rõ ràng về ngành này.
 

JA load module plugin (for joomla 1.5, 1.6, & 1.7)

This plugin is used to load module to the content of specific articles. For example, you can load the JA Content slider module to display it in an article.