Khách hàng là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, quản lý và khai thác hiệu quả thông tin khách hàng sẽ mang lại nguồn lợi khổng lồ cho doanh nghiệp. Lý thuyết là vậy tuy nhiên thực tế để triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, các doạnh nghiệp vừa và nhỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Basiap sẽ cùng các anh chị làm rõ để triển khai thành công hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM.