Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện là vào con người — cả nhân viên và khách hàng. Và một cách đơn giản để phục vụ nhân viên của bạn là sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM). CRM giúp nhân viên dễ dàng quản lý các tương tác giữa khách hàng và khách hàng hàng ngày đồng thời mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Nhân viên hạnh phúc bình đẳng với khách hàng hạnh phúc. Ít nhất đó là mục tiêu.
 
(P2). Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện là vào con người — cả nhân viên và khách hàng. Và một cách đơn giản để phục vụ nhân viên của bạn là sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM). CRM giúp nhân viên dễ dàng quản lý các tương tác giữa khách hàng và khách hàng hàng ngày đồng thời mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Nhân viên hạnh phúc bình đẳng với khách hàng hạnh phúc. Ít nhất đó là mục tiêu.
 
Khách hàng là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, quản lý và khai thác hiệu quả thông tin khách hàng sẽ mang lại nguồn lợi khổng lồ cho doanh nghiệp. Lý thuyết là vậy tuy nhiên thực tế để triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, các doạnh nghiệp vừa và nhỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Basiap sẽ cùng các anh chị làm rõ để triển khai thành công hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM.