Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu khi khai báo Hải Quan

Phần mềm quản lý kho

Dưới đây là bảng mã loại hình xuất nhập khẩu, cập nhật theo quy định tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục hải quan. Bảng mã này sử dụng khai hải quan trên phần mềm VNACCS cho tất cả các loại hình xuất nhập khẩu hiện nay. Bảng mã cũng được sử dụng để ghi nhận trên phần mềm quản lý xuất nhập khẩu.

A11-Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục hải quan cửa khẩu)
A12-Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu)
A21-Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập
A31-Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại
A41-Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
A42-Chuyển tiêu thụ nội địa khác
E11-Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài
E13-Nhập tạo tài sản cố định của DNCX
E15-Nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa
E21-Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài
E23-Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang
E31-Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu
E33-Nhập nguyên liệu vào kho bảo thuế
E41-Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài
G11-Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
G12-Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn
G13-Tạm nhập miễn thuế
G14-Tạm nhập khác
G51-Tái nhập hàng đã tạm xuất
C11-Hàng gửi kho ngoại quan
C21-Hàng đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu
H11-Hàng nhập khẩu khác
B11-Xuất kinh doanh
B12-Xuất sau khi đã tạm xuất
B13-Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu
E42-Xuất khẩu sản phẩm của DNCX
E52-Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài
E54-Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác
E56-Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa
E62 -Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu
E82-Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài
G21-Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
G22-Tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn
G23-Tái xuất miễn thuế hàng tạm nhập
G24-Tái xuất khác
G61-Tạm xuất hàng hóa
C22-Hàng đưa ra khu phi thuế quan
H21-Xuất khẩu hàng khác

Basiap - chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.

Các lĩnh vực phần mềm:

- Phần mềm quản lý kho dịch vụ.

- Phần mềm quản lý dịch vụ vận tải.

- Phần mềm quản lý xuất nhập khẩu.

- Các hệ thống phần mềm quản lý chuyên biệt theo yêu cầu.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI BASIAP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỐI ƯU HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN.

Website: basiap.com | Hotline: 0764758686 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.