Lập trình C# - Hiển thị dữ liệu có thể sửa đổi lên DataGridView không dùng Binding Source

Trong lập trình C#, Visual studio đã cung cấp cho chúng ta công cụ DataGridView để hiển thị danh sách đối tượng cần quản lý. Thông thường để hiển thị dữ liệu lên DataGridView ta chỉ cần set DataSource là OK.

dgrData.DataSource=YourDataTable;

Tuy nhiên một số trường hợp chúng ta vừa phải hiển thị dữ liệu lên grid vừa phải cho phép edit trực tiếp trên grid trước khi lưu thông tin. Điều này không được phép nếu ta dùng DataSource. Basiap sử dụng giải pháp sau đây.

Nguyên tắc đơn giản như sau: lặp các dòng trong datatable và add vào grid.

        /// <summary>
        /// Write datatable to gridview
        /// </summary>
        /// <param name="dtData"></param>
        private void ShowDataToGrid(DataTable dtData)
        {
            //Xóa hết dòng hiện thời trên grid
            dgrData.Rows.Clear();
            //Lặp để add các dòng trong bảng vào grid
            foreach (DataRow row in dtData.Rows)
            {
                dgrData.Rows.Add(row.ItemArray);
            }

        }

Basiap tms wms web Lặp để add các dòng trong bảng vào grid

Sau khi sử dụng Method này để add dữ liệu từ bảng của bạn vào grid, bạn có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu thoải mái và lưu lại.

Chỉ có vậy thôi nhé, quá dễ bạn nhỉ. Các khó khăn bạn vui lòng để lại tin nhắn phía dưới nhé.

Một phút quảng cáo bắt đầu....

BASIAP - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU.

Chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.

Các lĩnh vực phần mềm:

- Phần mềm quản lý kho dịch vụ.

- Phần mềm quản lý dịch vụ vận tải.

- Phần mềm quản lý xuất nhập khẩu.

- Các hệ thống phần mềm quản lý chuyên biệt theo yêu cầu.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI BASIAP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỐI ƯU HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN.

Website: basiap.com | Hotline: 0764758686 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.