Phần mềm quản lý vận tải - giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ

Phần mềm quản lý vận tải

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬN TẢI TOSBASIC (BASIC TMS SYSTEM)

simple | effective | save cost

TOSBASIC giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động vận tải hàng ngày đồng thời giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tất cả các thông tin doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ hoạt động vận tải chỉ với nguồn lực tối thiểu.

CÁC LỢI ÍCH & TÍNH NĂNG

 • Thống kê & kiểm soát hoạt động vận tải hàng ngày
 • Kiểm soát tính hiệu quả của phương tiện vận tải
 • Thống kê & so sánh lợi nhuận vận tải theo khách hàng
 • Thống kê & so sánh biến động chi phí phương tiện vận tải
 • Tối ưu thời gian báo cáo thống kê
 • Tập trung hóa thông tin để tra cứu & phân tích
 • Thống nhất quy trình quản lý thông tin nghiệp vụ doanh nghiệp
 • Đơn giản, dễ sử dụng, tối giản nhân lực và thời gian quản lý.
 • Chi phí thấp, thời gian triển khai nhanh
 • Bảo mật, an toàn thông tin doanh nghiệp.
 • Tăng độ tin cậy cho khách hàng, khẳng định thương hiệu
 • Mở rộng không giới hạn số lượng người dùng và dữ liệu.
 • Dễ dàng mở rộng tích hợp với các nền tảng khác.
Đừng sử dụng công cụ "siêu to khổng lồ" và phức tạp nếu nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp bạn đang hạn chế.

 CÁC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

 • Quản lý, giám sát kế hoạch vận tải
 • Quản lý sắp xếp phương tiện vận tải
 • Quản lý chi tiết chi phí vận tải, chi phí làm hàng
 • Quản lý sản lượng, doanh thu – chi phí – lợi nhuận vận tải toàn thời gian
 • Quản lý sản lượng, doanh thu – chi phí – lợi nhuận vận tải theo từng đầu xe
 • Quản lý sản lượng, doanh thu – chi phí – lợi nhuận vận tải theo từng khách hàng
 • Quản lý cấp phát, đối chiếu sử dụng nhiên liệu
 • Quản lý chi phí sửa chữa
 • Tra cứu dữ liệu lịch sử toàn thời gian
 • Đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin

Ghi nhận & Quản lý dữ liệu nghiệp vụ

TOSBASIC đồng nhất và tối giản thao tác trên tất cả các màn hình quản lý nhập liệu giúp cho nhân viên mới có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Có 4 loại dữ liệu nghiệp vụ, mỗi loại được nhập liệu trên màn hình tương ứng:

 1. Kế hoạch vận tải: ghi nhận thông tin kế hoạch vận tải nhận được từ khách hàng. Kế hoạch là cơ sở để thực hiện nhập liệu các loại dữ liệu tiếp theo.
 2. Điều động xe: Ghi nhận thông tin phương tiện vận tải (xếp xe) và các chi phí vận tải phát sinh
 3. Làm hàng vận tải: Ghi nhận các thông tin và chi phí khi làm hàng vận tải
 4. Cước & chi phí: Ghi nhận thông tin cước vận tải và review lại các chi phí đã nhập.


Giám sát hoạt động nghiệp vụ hàng ngày

Hàng ngày các nhân viên nghiệp vụ sẽ nhập liệu các thông tin kế hoạch, điều động xe, chi phí vận tải, chi phí làm hàng, chi hộ, cước phí, lương lái xe… Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa liên tục lên kho dữ liệu tập trung, dựa vào các dữ liệu cập nhật và các báo cáo thống kê, người quản lý có thể giám sát được:

 • Các nhân viên nghiệp vụ có cập nhật thông tin đầy đủ hay không?
 • Dữ liệu nhập có phản ánh đúng thực tế không?
 • Chi phí có biến động khác biệt lớn so với bình thường không? Lý do biến động?
 • Doanh thu cước có biến động khác biệt lớn so với bình thường không? Lý do biến động?
 • Sản lượng có biến động khác biệt lớn so với bình thường không? Lý do biến động?
 • So sánh, thống kê sản lượng vận tải với các ngày trong tháng?
 • Thống kê sản lượng vận tải theo khách hàng, theo phương tiện vận tải?
 • Thống kê doanh thu - chi phí - lợi nhuận hàng ngày theo khách hàng, theo phương tiện bất kỳ?
 • Tra cứu thông tin nghiệp vụ toàn thời gian kết hợp nhiều điều kiên truy vấn?

Quản lý sản lượng vận tải theo khách hàng

Mục tiêu: Hàng tháng doanh nghiệp vận tải cần thống kê và xuất bảng kê cước vận tải cho từng khách hàng (debit), đồng thời có thể thống kê tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận toàn bộ khách hàng vận tải.

Quản lý sản lượng vận tải theo phương tiện/Đối tác vận tải (Sub)

Mục tiêu: Hàng tháng doanh nghiệp vận tải cần thống kê và xuất bảng kê cước vận tải cho từng Sub (CreditNote) để thống kê các khoản cần trả cho đối tác, đồng thời xuất bảng kê cước, lương cho từng phương tiện của doanh nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp có thể thống kê tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận toàn bộ phương tiện vận tải và Sub.

(*) Hệ thống cho phép quản lý các chi phí cố định theo từng đầu xe. Đồng thời tính toán lợi nhuận cuối cùng sau khi đã trừ cả chi phí cố định.

Quản lý đối trừ chi phí cho đối tác vận tải

Mục tiêu: Trường hợp các doanh nghiệp vận tải chia sẽ hàng với nhau, khách hàng cũng là đối tác vận tải (Sub). Cuối tháng doanh nghiệp cần đối trừ các chi phí để biết số tiền cuối cùng là phải trả hay phải thu đối tác.

Quản lý chi hộ khách hàng

Mục tiêu: Khi doanh nghiệp vận tải làm hàng cho khách hàng, doanh nghiệp chỉ ứng tiền chi hộ, các hóa đơn sẽ được viết thẳng cho khách hàng. Cuối tháng doanh nghiệp cần thống kê tất cả các chi phí chi hộ để thu lại tiền của khách hàng.

Quản lý sử dụng nhiên liệu, tổng hợp đối chiếu cây dầu.

Mục tiêu: Mỗi phương tiện của doanh nghiệp có định mức nhiên liệu riêng. Mỗi chuyến vận tải căn cứ vào định mức và số Km, hệ thống tự động tính toán số lượng nhiên liệu cần thiết. Cuối tháng doanh nghiệp cần thống kê tất cả các chuyến mà phương tiện chạy, số nhiên liệu định mức, số nhiên liệu thực tế, lý do phát sinh. Doanh nghiệp cũng cần tổng hợp nhiên liệu cấp phát theo ngày, theo đầu xe để đối chiếu với cây dầu.

Báo cáo nhiên liệu: thống kê chi tiết các chuyến vận tải, số lượng nhiên liệu theo đinh mức, số lượng thực tế, số lượng chênh lệch, lý do chênh lêch theo từng chuyến. Từ báo cáo này Người quản lý có thể giám sát được tình hình sử dụng nhiên liệu của các phương tiện một cách chính xác.

Bảng đối chiếu nhiên liệu: tổng hợp số lượng nhiên liệu cấp phát cho từng xe, theo từng ngày để đối chiếu với đơn vị bán xăng dầu.

Quản lý sửa chữa.

Mục tiêu: Ghi nhận và kiểm soát chi phí sửa chữa của các phương tiện vận tải.

Báo cáo sửa chữa: thống kê chi tiết ngày phát sinh sửa chữa, chi phí sửa chữa, hạng mục sửa chữa. Từ báo cáo này Người quản lý có thể đánh giá được tình trạng phương tiện và các chi phí sửa chữa của các phương tiện một cách chính xác.

Quản lý hệ thống.

Mục tiêu: Đây là nhóm chức năng giúp cho doanh nghiệp quản lý người dùng, phần quyền truy cập, đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin doanh nghiệp.

Phần mềm được cài đặt trên hệ thống độc lập của khách hàng, dữ liệu do khách hàng chủ động quản lý đảm bảo sự AN TOÀN cho những thông tin riêng tư  của doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn tuân thủ việc bảo mật thông tin, dữ liệu khách hàng ở mức cao nhất.

Chức năng mở rộng theo nhu cầu khách hàng

Phân hệ kế toán thu – chi – công nợ

Mục tiêu: Một số doanh nghiệp nhỏ chưa muốn sử dụng hệ thống kế toán riêng biệt, phức tạp nhưng vẫn cần quản lý được dòng tiền của doanh nghiệp. TOSBASIC có thể bổ sung thêm phân hệ kế toán thu – chi – công nợ. Phân hệ này giúp doanh nghiệp quản lý được các nhu cầu sau:

 • Kiểm soát được tình hình thu chi
 • Quản lý được công nợ khách hàng (phải thu)
 • Quản lý được công nợ đối tác (phải trả)
 • Quản lý được công nợ nội bộ (Tạm ứng/ Hoàn ứng)

(*) Đây là một phần gần tương đương với phần kế toán tiền mặt trong hệ thống kế toán. Tuy nhiên để đảm bảo tính đơn giản, hệ thống lược bỏ khá nhiều những ràng buộc dữ liệu, chỉ giữ lại những thông tin chính để phản ánh được thông tin thu – chi – công nợ hiện thời của doanh nghiệp.

Báo cáo tự động

Mục tiêu: Một số chủ doanh nghiệp cần kiểm soát thông tin từ xa hoặc qua các thiết bị khác. TOSBASIC có thể bổ sung thêm phân hệ Auto Report. Hệ thống sẽ định kỳ thống kê các báo cáo theo yêu cầu và gửi email cho các bộ phận liên quan.

Báo cáo online qua nền tảng webapp

Mục tiêu: Với phân hệ báo cáo online, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi các dữ liệu đơn hàng, các số liệu, biểu đồ thống kê thông qua nền tảng webapp mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều loại thiết bị hiển thị như máy tính, laptop, điện thoại android, ios…

Web Application, Mobie App

Mục tiêu: Các lái xe, nhân viên hiện trường sử dụng thiết bị di động để nhận việc và cập nhật tiến độ công việc. Thông qua nền tảng webapp dữ liệu có thể được cập nhật mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều loại thiết bị hiển thị như máy tính, laptop, điện thoại android, ios…giúp cho người quản lý có thể cập nhật được thông tin một cách nhanh chóng.

 

TOSBASIC - Luôn giữ hệ thống ở mức đơn giản nhất giúp cho các doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận, sử dụng và vẫn đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬN TẢI TOSBASIC: Download here

Basiap - chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.

Các lĩnh vực phần mềm:

- Phần mềm quản lý kho dịch vụ.

- Phần mềm quản lý dịch vụ vận tải.

- Phần mềm quản lý xuất nhập khẩu.

- Các hệ thống phần mềm quản lý chuyên biệt theo yêu cầu.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI BASIAP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỐI ƯU HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN.

Website: basiap.com | Hotline: 0764758686 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.