Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) là gì? (English)

Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) là gì? Video của AIMS UK với các hình ảnh trực quan sẽ giúp bạn có hình dung rõ ràng về ngành này.

Định nghĩa ngắn gọn: Chuỗi cung ứng là một mạng lưới toàn cầu, được sử dụng để phân phối, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, từ nguyên liệu thô đến khách hàng cuối cùng thông qua một luồng thông tin được thiết kế, các hoạt động phân phối thực tế và tiền mặt.

Luồng thông tin được thiết kế chi tiết ra sao?

Các hoạt động phân phối thực tế là nhưng hoạt động gi?

Mời các bạn xem video:

BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THAM KHẢO ->

Phần mềm quản lý xuất nhập khẩu - giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp XNK vừa và nhỏ
Phần mềm quản lý vận tải - giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRMBasic - giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phần mềm quản lý kho - giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi