Nghiệp vụ vận tải - Quản lý sử dụng nhiên liệu, đối chiếu cây dầu

Mỗi doanh nghiệp vận tải có cách khác nhau để quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhiên liệu. Tuy nhiên việc quản lý đó thường được xử lý thủ công và chỉ có tính tương đối. Doanh nghiệp cũng không có công cụ tính toán và ghi nhận dữ liệu chính xác để đối chiếu về sau. Nếu giám sát tốt việc sử dụng nhiên liệu doanh nghiệp vận tải sẽ tối ưu được chi phí vận tải đồng thời có những chính sách phù hợp cho lái xe. Basiap sẽ gợi ý phương án quản lý và kiểm soát sử dụng nhiên liệu trên phần mềm vận tải TOSBASIC.

Quản lý sử dụng nhiên liệu, tổng hợp đối chiếu cây dầu.

Mục tiêu: Mỗi phương tiện của doanh nghiệp có định mức nhiên liệu riêng. Mỗi chuyến vận tải căn cứ vào định mức và số Km, hệ thống tự động tính toán số lượng nhiên liệu cần thiết. Cuối tháng doanh nghiệp cần thống kê tất cả các chuyến mà phương tiện chạy, số nhiên liệu định mức, số nhiên liệu thực tế, lý do phát sinh. Doanh nghiệp cũng cần tổng hợp nhiên liệu cấp phát theo ngày, theo đầu xe để đối chiếu với cây dầu.

Báo cáo nhiên liệu: thống kê chi tiết các chuyến vận tải, số lượng nhiên liệu theo đinh mức, số lượng thực tế, số lượng chênh lệch, lý do chênh lêch theo từng chuyến. Từ báo cáo này Người quản lý có thể giám sát được tình hình sử dụng nhiên liệu của các phương tiện một cách chính xác.

Bảng đối chiếu nhiên liệu: tổng hợp số lượng nhiên liệu cấp phát cho từng xe, theo từng ngày để đối chiếu với đơn vị bán xăng dầu.

 

TOSBASIC giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động vận tải hàng ngày đồng thời giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tất cả các thông tin doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ hoạt động vận tải chỉ với nguồn lực tối thiểu.

CÁC LỢI ÍCH & TÍNH NĂNG

 • Thống kê & kiểm soát hoạt động vận tải hàng ngày
 • Kiểm soát tính hiệu quả của phương tiện vận tải
 • Thống kê & so sánh lợi nhuận vận tải theo khách hàng
 • Thống kê & so sánh biến động chi phí phương tiện vận tải
 • Tối ưu thời gian báo cáo thống kê
 • Tập trung hóa thông tin để tra cứu & phân tích
 • Thống nhất quy trình quản lý thông tin nghiệp vụ doanh nghiệp
 • Đơn giản, dễ sử dụng, tối giản nhân lực và thời gian quản lý.
 • Chi phí thấp, thời gian triển khai nhanh
 • Bảo mật, an toàn thông tin doanh nghiệp.
 • Tăng độ tin cậy cho khách hàng, khẳng định thương hiệu
 • Mở rộng không giới hạn số lượng người dùng và dữ liệu.
 • Dễ dàng mở rộng tích hợp với các nền tảng khác.

Xem thêm:

Nghiệp vụ vận tải - Xây dựng bảng loại hình dịch vụ siêu chuẩn
Nghiệp vụ vận tải - Quản lý tự động hóa ghi nhận doanh thu, chi phí vận tải
Nghiệp vụ vận tải - Quản lý vé tháng thu phí đường bộ
Phần mềm quản lý vận tải - giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ